Cho thuê đồ sự kiện, cho thuê âm thanh, cho thuê thiết bị sự kiện

DỊCH VỤ

Cho thuê cổng hơi, rối hơi

Công ty thành lập và kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh ánh sáng sân khấu hơn 20 năm, đội ngũ nhân viên vững vàng về kỹ thuật, chuyên môn được đào tạo bài bản

Cho thuê máy chiếu

Công ty thành lập và kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh ánh sáng sân khấu hơn 20 năm, đội ngũ nhân viên vững vàng về kỹ thuật, chuyên môn được đào tạo bài bản

Tổ chức sự kiện

Công ty thành lập và kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh ánh sáng sân khấu hơn 20 năm, đội ngũ nhân viên vững vàng về kỹ thuật, chuyên môn được đào tạo bài bản

Cho thuê máy bắn Kim tuyến

Thuê Đồ Sự Kiện.Com là một nhà thầu chuyên cung cấp trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, sân khấu, là cầu nối trực tiếp giữa nhà sản xuất uy tín trên thế giới và người tiêu dùng.

Cho thuê Máy Khói

Thuê Đồ Sự Kiện.Com là một nhà thầu chuyên cung cấp trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, sân khấu, là cầu nối trực tiếp giữa nhà sản xuất uy tín trên thế giới và người tiêu dùng

Cho thuê Ánh Sáng

Thuê Đồ Sự Kiện.Com là một nhà thầu chuyên cung cấp trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, sân khấu, là cầu nối trực tiếp giữa nhà sản xuất uy tín trên thế giới và người tiêu dùng.

Cho thuê Âm Thanh

Thuê Đồ Sự Kiện.Com là một nhà thầu chuyên cung cấp trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, sân khấu, là cầu nối trực tiếp giữa nhà sản xuất uy tín trên thế giới và người tiêu dùng.